ไหว้ให้ปัง...ไหว้ให้เป็น 2565


ตามขนบธรรมเนียมประเพณีของชนเชื้อสายจีนมีพิธีกรรมบูชาเซ่นสรวงไหว้ส่งองค์ทวยเทพที่ประทานอำนวยพรบารมีแก่สรรพสัตว์บนโลกใบนี้ตลอดปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นองค์เจ้าพ่อเสือ大老爺(ตั่วเหล่าเอี๊ย) องค์本頭公(ปุงเถ่ากง) องค์เจ้าพ่อกวนอู關公(กวนกง) องค์เจ้าแม่ทับทิม天后聖母(เทียงโหวเซี้ยบ้อ) องค์เจ้าพ่อเห่งเจีย大聖佛祖(ไต่เซี้ยฮุกโจ๊ว) องค์เทพสามตา 華光大帝(หั่วกวงไต่ตี่) องค์ท้าวจตุโลกบาล四大天王(ซี๊ไต่เทียงอ๊วง) ฯลฯ หรือแม้แต่องค์เทพเจ้าเตา 定福灶君 (เตี่ยฮกเจากุง) ก่อนการลากลับขึ้นสู่สรวงสวรรค์เพื่อเฝ้าองค์พ่อฟ้าผู้เป็นใหญ่玉皇大天尊高上帝(เง็กอ๊วงไต่เทียงจุงเกาเซี่ยงตี่) ทางประตูสวรรค์ด้านใต้ 南天門(หน่ำเทียนมึ้ง) ยกเว้นเหลือแต่องค์เจ้าที่地主爺(ตี่จู่เอี๊ย) เท่านั้น ที่มิได้กลับขึ้นไปพร้อมๆกับหมู่ทวยเทพเจ้าองค์อื่นๆ เหตุเพราะองค์ท่านจะต้องคอยปกปักรักษาเคหะสถานบ้านเรือนเพื่อป้องกันวิญญาณร้ายหรือสัมภเวสีอื่นๆในช่วงที่หมู่ทวยเทพเจ้ามิได้อยู่บนโลกใบนี้
 
แต่กาลก่อนตามมงคลจีนโบราณในอดีต การไหว้ส่งองค์เทพเจ้าขึ้นสู่สรวงสวรรค์เป็นเพียงแต่การไหว้ส่งองค์เทพเจ้าเตา 灶君 (เจากุง) เท่านั้น โดยปัจจุบันทุกวันนี้กลับมิมีผู้ใดทราบถึงนัยสำคัญความเป็นมาดังแต่ก่อนที่เคยนิยมปฏิบัติกลับไหว้ส่งองค์เทพเจ้าอื่นๆแทน แต่ไม่ว่าจะไหว้ส่งองค์เทพเจ้าหรือไหว้ส่งองค์เทพเจ้าเตา 灶君 (เจากุง) ก็ถือได้ว่าเป็นการส่งองค์เทพเจ้าทุกๆพระองค์ขึ้นสู่สรวงสวรรค์ได้เช่นกัน
 
ทุกๆปีตามปฏิทินจันทรคติจีน 十二月廿四日(จับหยี่หงวยยี่สี่ยิ๊ก) เป็นฤกษ์ยามงามวันมงคลที่เหมาะแก่การไหว้ส่งองค์เทพเจ้าเตา 灶君 (เจากุง)หรือองค์เทพเจ้าต่างๆ ซึ่งในปีพ.ศ.2565 นี้ จะตรงกับสากลวันพุธที่ 26 เดือนมกราคม ตั้งแต่เวลา 07:00 เป็นต้นไป

เครื่องสักการะบูชาไหว้ส่งองค์เทพเจ้าขึ้นสู่สรวงสวรรค์ มีดังนี้

1. กระถางธูป บรรจุผงธูป พร้อมแพรแดง 紅綢(อั่งติ๊ว) และหางนกยูงใหม่ 金花(กิมฮวย)
2. ธูป 3 ดอก
3. แจกันใส่ดอกไม้สด หรือพวงมาลัย
4. น้ำชา 茶(แต๊) 5 ถ้วย
5. กระทงใส่คอซี
- กระทงกระดาษ 1 ใบ
- กระดาษเงินกระดาษทอง大銭(ตั่วกิม) พับเป็นคอซีรูปทองร้อยเป็นวงกลม
6. ส้ม 5 ผล
7. ข้าวสาร 1 จาน (ตั้งไว้จนถึงวันไหว้รับองค์เทพเจ้าแห่งโชคลาภ 財神爺 (ไฉ่สิ่งเอี๊ย) ที่ยามแรกของวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565)
8. แป้งข้าวเหนียวทอด 膠羅錢(กะลอจี๊)
9. กระดาษเขียนชื่อเทพเจ้าเตา 定福灶君 (เตี่ยฮกเจากุง) วางข้างเตา
10. ม้ากระดาษ 紙馬(จั๋วแบ้)
 
หมายเหตุ ข้อ 9 และข้อ 10 สำหรับการไหว้ส่งองค์เทพเจ้าเตา 灶君 (เจากุง)
 

โดยกล่าวคำอธิษฐานดังต่อไปนี้

ข้าพเจ้าขอน้อมกราบสักการะบูชาต่อ “องค์เทพเจ้าหรือองค์เทพเจ้าเตา 灶君 (เจากุง)” ที่ได้มาสถิตประจำในบ้านหลังนี้ ด้วยความเคารพและศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าขอสักการะบูชาพร้อมนอบน้อมถวายเครื่องสักการะอันประกอบด้วย (กล่าวถึงเครื่องสักการะบูชาทั้งหมด) อีกทั้งผลบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้าได้สร้างสมไว้แต่ชาติปางก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ถวายแด่ “องค์เทพเจ้า หรือองค์เทพเจ้าเตา 灶君 (เจากุง)”

ขอพระองค์ทรงรายงานแต่กรรมดีของทุกๆคนในบ้านหลังนี้ต่อองค์เทพผู้เป็นใหญ่บนสรวงสวรรค์ เพื่อประทานพรฝากต่อองค์เทพเจ้าแห่งโชคลาภ 財神爺 (ไฉ่สิ่งเอี๊ย) มอบแก่ข้าพเจ้าและครอบครัว ให้หมดทุกข์หมดโศก หมดโรคพ้นภัยเวร คลาดแคล้วจากภยันตราย อุปสรรค ปัญหาน้อยใหญ่คลี่คลาย จากร้ายกลายเป็นดี มั่งมีศรีสุข พบแต่ความสุขความเจริญ ก้าวหน้ารุ่งเรือง ร่ำรวยมั่งคั่ง อายุยืนยาว สุขภาพพลานามัย แข็งแรงสมบูรณ์ คู่แข่งศัตรูร้ายพ่ายแพ้ พบแต่ความสิริมงคลทุกประการ ตลอดทั้งปี 2565 นี้ ด้วยเทอญ

ข้าพเจ้าจะประพฤติแต่กรรมดี สาธุ สาธุ สาธุ

จากนั้นนำเครื่องเซ่นบวงสรวงที่เป็นกระดาษทั้งหมด รวมทั้งม้ากระดาษ 紙馬(จั๋วแบ้) และชื่อเทพเจ้าเตา定福灶君 (เตี่ยฮกเจากุง) (กรณีที่ไหว้ส่งองค์เทพเจ้าเตา 灶君 (เจากุง) ที่ได้จัดเตรียมไว้ลาต่อ “องค์เทพเจ้า หรือองค์เทพเจ้าเตา 灶君 (เจากุง)” ท่าน เพื่อนำไปบูชาไฟถวายแด่พระองค์ท่านฯ หลังจากนั้นจัดเก็บเครื่องเซ่นบรวงสรวงที่เหลือ ส่วนที่รับประทานได้ก็ให้นำมาบริโภคเพื่อความสิริมงคลของทุกๆในบ้าน (เหลือแต่เพียงจานข้าวสารที่ต้องตั้งไว้จวบจนถึงวันไหว้รับองค์เทพเจ้าแห่งโชคลาภ 財神爺 (ไฉ่สิ่งเอี๊ย) ที่ยามแรกของวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565) จึงจะสำเร็จเสร็จสิ้นพิธีการบวงสรวงครบถ้วนกระบวนในปี พ.ศ.2565 นี้